2019/02/13

نوانس

به شدت نواخت یک نت موسیقی نوانس(Nuance) گفته می‌شود. نوازنده یا خواننده از طریق علایم مشخصی شدت اجرای نت را کنترل می‌کند که برای مثال علائم […]
× 09339626002