اساتید کمانچه به هنرجویان واقعیت را بگویند!

اساتید کمانچه به هنرجویان واقعیت را بگویند! سالهاست که اکثر مدرسان کمانچه به تقلید از ویلنیست ها با کوک “می لا ر سل” به هنرجویان خود آموزش میدهند و این در حالیست که ساز کمانچه برعکس ویلن نمیتواند “می لا ادامه مطلب…

فایل صوتی درس چهارم(کتاب اول)

برای مشاهده توضیح تمرین های درس چهارم از کتاب اول بهار کمانچه اینجا را کلیک نمایید. نکته: تمامی تمرینات با تمپوی ۷۱ ضبط گردیده است. تمرین اول دانلود تمرین دوم دانلود تمرین سوم دانلود تمرین چهارم دانلود تمرین پنجم دانلود ادامه مطلب…

فایل صوتی درس سوم(کتاب اول)

جهت مشاهده توضیح تمرینات درس سوم اینجا را کلیک نمایید. نکته: تمامی تمرینات با تمپوی ۷۱ اجرا شده. تمرین اول دانلود تمرین دوم دانلود تمرین سوم دانلود تمرین چهارم دانلود تمرین پنجم دانلود آهنگ دل می رود ز دستم دانلود