آنچه نوازندگان قبل از اجرا باید بدانند

اکثر نوازندگان و خوانندگان نسبت به این موضوع بی توجه هستند که کیفیت آکوستیکی هر سالن با سالن دیگر متفاوت است. نباید انتظار داشت که یک ساز مشخص، در دو سالن متفاوت اجرا، یک جور صدا بدهد. لباس حضار، خود به صورت آکوستیک عمل میکند و صوت را جذب می نماید. بنابراین مثلا یک پیانیست باید قدرت و پدال بیشتری را اعمال کند و یا یک ویولونیست مراقب از دست رفتن کوک ساز خود به خاطر گرم شدن محیط باشد. همچنین خوانندگان از نیم ساعت قبل باید در سالن حضور داشته باشند تا بدن و سیستم صوتی آنها با دمای محیط سازگار شود. گاهی لازم است خود نوازنده در یکی از صندلی های سالن بنشیند و شخص دیگری روی صحنه بنوازد تا دقیقا از کیفیت و کمیت صوت آگاه شود و بداند چه صدایی تقریبا قرار است به گوش شنوندگان برسد. یا اینکه قطعاتی را به طور آزمایشی، قبل از اجرا ضبط کند و به دقت آنها را بررسی کند.
کیفیت آکوستیکی هر سالن با سالن دیگر متفاوت است. نباید انتظار داشت که یک ساز مشخص، در دو سالن متفاوت اجرا، یک جور صدا بدهد. لباس حضار، خود به صورت آکوستیک عمل میکند و صوت را جذب می نماید. بنابراین مثلا یک پیانیست باید قدرت و پدال بیشتری را اعمال کند و یا یک ویولونیست مراقب از دست رفتن کوک ساز خود به خاطر گرم شدن محیط باشد. همچنین خوانندگان از نیم ساعت قبل باید در سالن حضور داشته باشند تا بدن و سیستم صوتی آنها با دمای محیط سازگار شود. گاهی لازم است خود نوازنده در یکی از صندلی های سالن بنشیند و شخص دیگری روی صحنه بنوازد تا دقیقا از کیفیت و کمیت صوت آگاه شود و بداند چه صدایی تقریبا قرار است به گوش شنوندگان برسد. یا اینکه قطعاتی را به طور آزمایشی، قبل از اجرا ضبط کند و به دقت آنها را بررسی کند.

اکنون میدانیم که دلیل پاره شدن سیمهای ویولن پاگانینی و شکسته شدن گوشی های ویولن او، نه به خاطر شیاطین خبیث، بلکه به دلیل تغییر ناگهانی دمای سالن، با توجه به حضور گسترده مردم در کنسرت او بوده است.
asoa.ir


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 09339626002