توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس اول را نگذارنیده اید اینجا را کلیک کنید.
درس دوم

اهداف: تقویت آرشه کشی و آشنایی با کشش(دیرند)های یک ضربی

تمرین اول:


در تمرین اول این درس شکل سکوت ها تغییر یافته است. این نوع سکوت یک ضرب پا میباشد و همچنین دایره های تو خالیی که دارای دسته ای رو به سمت بالا بودند نیز اکنون تو پر و سیاه شده اند که باتوجه به شکل آنها این نوع از نت با صدای “دو” دارای کشش یک ضرب پا میباشد. با این تفاسیر تمرین اول بدین شکل اجرا میشود؛ یک ضرب سکوت، یک ضرب حرکت آرشه به سمت راست، یک ضرب سکوت و سپس یک ضرب حرکت آرشه به سمت چپ و این مراحل تا میزان آخر تکرار میگردد.

تمرین دوم:


در تمرین دوم بلافاصله سکوت دو ضربی همانند تمرین سوم درس قبل آمده است و سپس دو نت صدا دار یک ضربی. بنابراین میزان اول بدین شکل اجرا میگردد؛ دو ضرب سکوت، یک ضرب آرشه ی راست و سپس یک ضرب آرشه ی چپ و میزان های بعدی نیز به همین شکل اجرا میگردند.

تمرین سوم:


تمرین سوم همان تمرین دوم است با این تفاوت که بجای دو ضرب سکوت، یک نت صدا دار دو ضربی قرار گرفته و سپس دو نت صدا دار یک ضربی. بنابراین میزان اول بدین شکل اجرا میگردد؛ دوضرب آرشه ی راست، یک ضرب آرشه ی چپ، یک ضرب آرشه ی راست. میزان دوم؛ دوضرب آرشه ی چپ، یک ضرب آرشه ی راست، یک ضرب آرشه ی چپ و دو میزان بعدی نیز به همین شکل اجرا میگردد.

تمرین چهارم:


تمرین چهارم برعکس تمرین سوم است؛ بدین صورت که ابتدا یک ضرب آرشه ی راست، یک ضرب آرشه ی چپ و در آخر دو ضرب آرشه ی راست، میزان بعد یک ضرب آرشه ی چپ، یک ضرب آرشه ی راست، دو ضرب آرشه ی چپ و کل این مراحل در دو میزان بعدی تکرار میگردد.

الفبای موسیقی


در پایان این درس یک آهنگ ساده و کوتاه با صدای نت “دو” نوشته شده تا از همین ابتدا هنرجویان بتوانند شعر را با موسیقی تلفیق نمایند؛ بدین صورت که شعر پایین آهنگ را ابتدا بخش نموده و هر بخش یا هجا را با اجرای یک نت می خوانند، البته برای سهولت این کار قبلا انجام شده و زیر هر نت هجای مربوط به آن نیز نوشته شده و طبیعتا هنرجو باید هجاهایی که زیر بخش های دو ضربی است را کشیده تر و هجاهایی که زیر نت های یک ضربی نوشته شده را کوتاه تر بخواند. هنرجو باید زمانی این تمرین را اجرا نماید که توانایی اجرای تمرینات قبلی را بدون شمردن ضرب ها کسب نموده باشد، یعنی هنرجو قادر باشد تنها با نگاه کردن به شکل نت، کشش آن را در ذهن بدون شمردن مجسم نماید و تنها در این صورت میتواند همراه هر آهنگ، شعر متناسب با آن را نیز بخواند.

تذکر: هنرجویان گرامی باید دقت داشته باشند که یادگیری موسیقی با چند بار زدن تمرینات و تمام کردن کتاب میسر نمی گردد و چه بسا خیلی از هنرجویان درس ها را به سرعت پشت سرگذاشته و کتاب را تمام نموده اند ولی به دلیل اینکه برای هر درس وقت کافی اختصاص نداده اند، در شروع کتاب بعدی دچار مشکلات فراوانی شده اند که از مهمترین آنها ناتوانی در اجرای آهنگ ها و تکنیک های کتاب های بعدی را می توان برشمرد. بنابراین هرگز تا زمانی که نتوانید یک درس را به طور کامل و روان اجرا کنید، درس بعدی را شروع ننمایید و همانطور که در اول این درس گفته شد، هدف درس دوم تقویت آرشه کشی می باشد و تا زمانی که با تسلط کافی نتوانید با دست راست آرشه بکشید، هرگز درس سوم که مربوط به شروع تمرین با استفاده از انگشتان دست چپ است را شروع ننمایید؛ چراکه شما به طور همزمان نمیتوانید تمرکز خود را بر روی یادگیری حرکات دست راست و چپ قرار دهید و تنها راه یادگیری بهتر درس سوم به بعد، یادگیری صحیح و کامل آرشه کشی می باشد.

وحید سرابی
٩٧/١/۵
asoa.ir

(انتشار این مطلب با ذکر منبع بلامانع میباشد.)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *