درس سیزدهم (کتاب اول)

درس سیزدهم (کتاب اول)

توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید.

اهداف: آشنایی با نت سل در روی سیم چهارم، توانایی اجرای لگاتو در بین دو سیم مجاور

نت “سل” دست باز سیم چهارم است و بم ترین صدای کمانچه و ویلن می باشد.

جایگاه این نت در پایین ترین نطقه ی خطوط حامل و زیر دو خط کمکی است.

تمرین اول:

در میزان اول دو ضرب نت “سل” بر روی سیم چهارم و سپس دو ضرب نت”دو” را اجرا می نماییم.
میزان دوم بر عکس میزان اول ابتدا دو ضرب نت “دو” و سپس دو ضرب نت “سل” را اجرا میکنیم.
میزان سوم و چهارم نیز تکرار دو میزان قبلی است.

تمرین دوم:

تمرین دوم را ابتدا بدون خط اتصال و با آرشه های مجزا می نوازیم و پس از یادگیری کامل، دو نت اول را با یک آرشه و نت سوم را با آرشه ی مجزا اجرا می کنیم.
در میزان اول ابتدا یک ضرب نت “سل” که در روی سیم چهارم واقع شده و سپس یک ضرب نت “دو” در روی سیم سوم و در ادامه این بار دو ضرب نت “دو” روی سیم سوم اجرا میگردد.
میزان بعدی را میتوان یک سکانس بالاتر از میزان اول فرض نمود که ترتیب اجرا کردن این تمرین بدین شکل است:
میزان اول یک ضرب نت “سل”، یک ضرب نت “دو”، دو ضرب نت “دو”
میزان دوم یک ضرب نت “سل”، یک ضرب نت “ر”، دو ضرب نت “ر”
میزان سوم یک ضرب نت “سل”، یک ضرب نت “می”، دو ضرب نت “می”
میزان چهارم یک ضرب نت “سل”، یک ضرب نت “فا”، دو ضرب نت “فا”
و در میزان آخر خط اول دو ضرب نت “سل” روی سیم سیم سیم که با انگشت چهارم گرفته می شود.
خط دوم بر عکس خط اول است که بدین ترتیب اجرا می شود:
میزان اول یک ضرب نت “فا”، یک ضرب نت “سل” و مجددا دو ضرب نت “فا”
میزان دوم یک ضرب نت “می”، یک ضرب نت “سل” و مجددا دو ضرب نت “می”
میزان سوم یک ضرب نت “ر”، یک ضرب نت “سل” و مجددا دو ضرب نت “ر”
میزان چهارم یک ضرب نت “دو”، یک ضرب نت “سل” و مجددا دو ضرب نت “دو”
و میزان آخر با دو ضرب نت “دو” و دو ضرب سکوت به پایان میرسد.

چک چک باران

نت این آهنگ در واقع همان نت ای خانه میری است که تنها شعر آن عوض شده است.

-ریتم اجرا در ریتم باکس: ۳۱

آموزش تصویری درس سیزدهم(کمانچه)

آموزش تصویری درس سیزدهم(ویلن)

-برای مشاهده ی درس های بعدی اینجا کلیک نمایید.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 09339626002