درس نهم(کتاب دوم)

درس نهم از کتاب دوم

درصورتی که درس قبلی را مطالعه ننموده اید اینجا کلیک نمایید.

هدف: آشنایی با ضد ضرب

در موسیقی همیشه نت ها با یک شدت و قدرت مساوی اجرا نمیشوند و معمولا نوازنده ها نت شروع هر میزان را قوی تر از سایر نت ها اجرا میکنند. اگر یک میزان بجای ضرب قوی، با سکوت شروع شود، در اصطلاح میگوییم آن میزان دارای ضد ضرب است. البته ضد ضرب ممکن است در وسط و یا انتهای یک میزان نیز اتفاق بیافتد و آن در صورتی است که داخل یک میزان ضرب های قوی دیگری برحسب قطعه موردنظر وجود داشته باشد که تبدیل به سکوت شده اند.

تمرین اول

در این تمرین تمام نت های سی و می در سرکلید بمل شده و ریتم نیز چهارضربی و هر نت به صورت یک نت سیاه(یک ضربی) داخل میزان قرار دارد. بدین ترتیب در میزان اول نت های «ر، می، فا، می»، در میزان دوم که با ضد ضرب شروع شده نت های «سکوت، فا، می، ر»، میزان سوم نت های«می، فا، سل، فا»، میزان چهارم باز دارای ضد ضرب و شامل نت های«سکوت، سل، فا، می»، میزان پنجم مجددا با ضد ضرب شروع شده و شامل نت های «سکوت، فا، می، ر»، و در میزان ششم با دو ضرب نت «ر» و دو ضرب سکوت به پایان میرسد و تمام نت ها تا اینجا روی سیم سوم بوده و از میزان هفتم به بعد تمام این نت ها تکرار شده، با این تفاوت که روی سیم اول اجرا میگردند.

تمرین دوم

تمرین دوم کاملا مشابه تمرین اول بوده و تنها بجای کشش سیاه(یک ضربی)، همه آنها تبدیل به کشش چنگ(نیم ضربی) شده اند.

آهنگ مستم مستم

این آهنگ محلی زیبا مثال خوبی برای قطعاتی است که با ضد ضرب شروع شده اند که در میزان های اول، چهارم، ششم و نهم(بدون محاسبه تکرارها) ضد ضرب وجود دارد.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 09339626002