درس نوزدهم (کتاب اول)

درس نوزدهم (کتاب اول)

توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید.

اهداف: آشنایی با نت “سل” بر روی سیم اول، توانایی اجرای فواصل هفتم

همانطور که در درس های قبل هم گفته شد نت های سیم سوم عینا بر روی سیم اول تکرار شده است؛ یعنی اگر انگشت چهارم را بر روی سیم اول گرفته و آرشه بکشیم صدای نت “سل” را تولید کرده ایم.

جایگاه نت “سل” در بالای خط پنجم از خطوط حامل است.

تمرین اول:

میزان اول یک ضرب “فا” با آرشه ی راست، دو ضرب “فا” با آرشه ی چپ، دو ضرب “فا” با آرشه ی راست و در آخر یک ضرب “فا” با آرشه چپ
میزان دوم یک ضرب “سل” با آرشه ی راست، دو ضرب “سل” با آرشه ی چپ، دو ضرب “سل” با آرشه ی راست و در آخر یک ضرب “سل” با آرشه چپ
دو میزان بعدی نیز تکرار دو میزان اول است.

تمرین دوم:

در این تمرین هر نت را با فاصله ی هفتم آن اجرا می کنیم:
میزان اول روی سیم سوم یک ضرب “دو” و سپس روی سیم دوم یک ضرب فاصله ی هفتم آن یعنی نت “سی” و دوباره روی سیم سوم یک ضرب “دو” و مجددا روی سیم دوم یک ضرب فاصله ی هفتم آن یعنی “سی” را تکرار کرده و سپس میزان را با دو ضرب “دو” روی سیم سوم به پایان می رسانیم
میزان دوم همانند میزان قبلی عمل کرده و یک پله همه ی نت ها را بالاتر اجرا می کنیم یعنی روی سیم سوم یک ضرب “ر” و سپس روی سیم اول یک ضرب فاصله ی هفتم آن یعنی نت “دو” و دوباره روی سیم سوم یک ضرب “ر” و مجددا روی سیم اول یک ضرب فاصله ی هفتم آن یعنی “دو” را تکرار کرده و سپس میزان را با دو ضرب “ر” روی سیم سوم به پایان می رسانیم
در میزان سوم که باز یک سکانس بالاتر از میزان های قبلی بوده روی سیم سوم یک ضرب “می” و سپس روی سیم اول یک ضرب فاصله ی هفتم آن یعنی نت “ر” و دوباره روی سیم سوم یک ضرب “می” و مجددا روی سیم اول یک ضرب فاصله ی هفتم آن یعنی “ر” را تکرار کرده و سپس میزان را با دو ضرب “می” روی سیم سوم به پایان می رسانیم
در میزان آخر نیز از نت “فا” روی سیم سوم تا نت “دو” روی سیم اول به ترتیب همه ی نت ها را بجز نت آخر یک ضرب یک ضرب اجرا می کنیم، یعنی “فا”، “سل”، “لا”، “سی”، “دو”.

آهنگ سحر
این قطعه ی شش ضربی را ابتدا یک میزان یک میزان با نت حفظ نموده و پس از تسلط به آن، همراه با شعر اجرا نمایید.

آموزش تصویری درس نوزدهم(کمانچه)

آموزش تصویری درس نوزدهم(ویلن)

-برای مشاهده ی درس های بعدی اینجا کلیک نمایید.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 09339626002