درس هجدهم (کتاب اول)

درس هجدهم (کتاب اول)

توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید.

اهداف: آشنایی با نت “فا” بر روی سیم اول، توانایی تلفیق و اجرای فیگورهای ریتمیک درس شانزدهم و هفدهم

همانطور که در درس های قبل هم گفته شد نت های سیم سوم عینا بر روی سیم اول تکرار شده است؛ یعنی اگر انگشت سوم را بر روی سیم اول گرفته و آرشه بکشیم صدای نت “فا” را تولید کرده ایم.

جایگاه نت “فا” بر روی خط پنجم از خطوط حامل است.

تمرین اول:

تمام این تمرین بر روی سیم اول اجرا شده و میزان هم شش ضربی است.
در میزان اول دو ضرب “می”، یک ضرب “می”
یک ضرب “می” و سپس دو ضرب “می” را اجرا می کنیم.میزان دوم عینا کشش های میزان اول تکرار شده با این تفاوت که تمام نت ها را “فا” اجرا می کنیم.
دو میزان بعدی نیز تکرار دو میزان اول است.

تمرین دوم:

خط اول این تمرین بر روی دو سیم اول و خط دوم بر روی دو سیم آخر و در هر خط از نت “سل” دست باز سیم دوم یا چهارم، تمام نت ها را اجرا کرده تا به نت “فا” رسیده و دوباره تمام این نت ها را در جهت عکس اجرا می نماییم. دقت کنید که در هر میزان الگوی کشش های تمرین اول را رعایت نماییم:
میزان اول روی سیم دوم دو ضرب “سل”، یک ضرب “سل” یک ضرب “لا”، دو ضرب “سی”
میزان دوم بر روی سیم اول رفته و سپس دو ضرب “دو”، یک ضرب “ر” یک ضرب “می”، دو ضرب “فا”
در میزان سوم عکس میزان قبلی عمل کرده یعنی دو ضرب “فا”، یک ضرب “می” یک ضرب “ر”، دو ضرب “دو” را روی سیم اول اجرا می کنیم
میزان چهار روی سیم دوم برگشته و دو ضرب “سی”، یک ضرب “لا” یک ضرب “سل”، دو ضرب “سل” را اجرا می نماییم.
در خط دوم تمام نت های خط اول تکرار شده و فقط جای سیم ها به دو سیم بم تر تغییر پیدا می کند:
میزان پنجم روی سیم چهارم دو ضرب “سل”، یک ضرب “سل” یک ضرب “لا”، دو ضرب “سی”
میزان ششم بر روی سیم سوم رفته و سپس دو ضرب “دو”، یک ضرب “ر” یک ضرب “می”، دو ضرب “فا”
در میزان هفتم عکس میزان قبلی عمل کرده یعنی دو ضرب “فا”، یک ضرب “می” یک ضرب “ر”، دو ضرب “دو” را روی سیم سوم اجرا می کنیم
میزان هشتم روی سیم چهارم برگشته و دو ضرب “سی”، یک ضرب “لا” یک ضرب “سل”، دو ضرب “سل” را اجرا می نماییم.

شبانه

بهتر است نت های این قطعه ی زیبا را ابتدا دو میزان دو میزان حفظ کرده و سپس با شعر بخوانیم تا اجرای آن راحت تر شود.

آموزش تصویری درس هجدهم(کمانچه)

آموزش تصویری درس هجدهم(ویلن)

-برای مشاهده ی درس های بعدی اینجا کلیک نمایید.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 09339626002