درس هفتم از کتاب اول “بهار کمانچه”

توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید.

اهداف: خواندن و اجرای نت سل، توانایی تعویض سیم

در این درس با نت جدیدی به نام “سل” آشنا میگردیم که اگر بر روی سیم دوم، بدون جاگذاری انگشتان دست چپ، آرشه بکشیم، صدای این نت را تولید نموده ایم.

نت سل, سیم دوم
دایره ی این نت در کتاب بر روی خط دوم از خطوط حامل قرار دارد.

تمرین اول:

در میزان اول این تمرین دو ضرب نت “دو” و سپس دو ضرب سکوت اجرا میگردد؛ دقت نمایید که در هنگام سکوت باید ساز را به مقداری که آرشه بر روی سیم دوم قرار گیرد، چرخانده تا در میزان دوم بتوانید نت “سل” را که دو ضرب میباشد اجرا نمایید؛ پس از آن نیز باز دو ضرب سکوت خواهیم داشت.

تمرین دوم:

در میزان اول این تمرین دو ضرب نت “دو” و سپس دو ضرب نت “سل” اجرا میگردد و در میزان دوم بر عکس میزان اول ابتدا دو ضرب نت “سل” و سپس دو ضرب نت”دو” اجرا میشود. دو میزان بعد تکرار دو میزان اول است.

تمرین سوم:

در این تمرین به ترتیب تمامی نت هایی را که تا کنون یادگرفته ایم، از نت “دو” تا “فا” را نواخته و در بین آنها نت “سل” را نیز اجرا می کنیم؛ بدین صورت که در میزان اول یک ضرب “دو”، یک ضرب “دو”، یک ضرب “سل”، یک ضرب “سل”، میزان دوم یک ضرب “ر”، یک ضرب “ر”، یک ضرب “سل”، یک ضرب “سل”، میزان سوم یک ضرب “می”، یک ضرب “می”، یک ضرب “سل”، یک ضرب “سل”، میزان چهارم یک ضرب “فا”، یک ضرب “فا”، یک ضرب “سل”، یک ضرب “سل” که به ترتیب با آرشه های راست و چپ اجرا می گردند.

تمرین چهارم:

این تمرین بر عکس تمرین سوم است که ترتیب نواختن نت ها بدین شکل است: سل سل فا فا، سل سل می می، سل سل ر ر، سل سل دو دو.

ای ملک ایران:

سعی نمایید این قطعه را حفظ کرده و از حفظ بنوازید و برای این کار می توانید هر دو میزان قطعه را اول سلفژ نموده و سپس آنقدر بنوازید تا پنجه های شما به نحوه ی جاگذاری انگشتان عادت نموده و سپس شعر نوشته شده با آن دو میزان را همراه نواختن قطعه زمزمه نمایید، این کار باعث میگردد که شما دیگر به نت ها و چگونگی کشش آنها فکر نکرده، بلکه تمام حواس خود را معطوف خواند شعر نموده که این امر نیز به نوبه ی خود باعث بالا رفتن کیفیت نوازندگی و قوی تر شدن پنجه ها و گوش شما میگردد.

ریتم قابل اجرا در ریتم باکس: ۳۱

اتود:

-با توجه به اینکه از این به بعد در تمامی آهنگ ها نیاز به تعویض سیم و انتقال نت ها از یک سیم به سیم دیگر داریم، این درس اهمیت ویژه ای پیدا نموده و هنرجو تا توانایی تعویض سیم را به شکل مطلوب پیدا نکرده است، نباید درس بعدی را شروع نماید.

-جهت رفتن به درس هشتم اینجا کلیک نمایید.
asoa.ir

1 Comment

  1. Asal گفت:

    عالی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --