درس پانزدهم (کتاب اول)

درس پانزدهم (کتاب اول)

توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید.

اهداف: آشنایی با نت های “سی”، “دو” و “ر” بر روی سیم چهارم

نت “سی” اولین نت بعد از نت “لا” بر روی سیم چهارم است که با انگشت دوم گرفته می شود.

جایگاه این نت پایین تر از پنج خط حامل و زیر یک خط کمکی است.

اگر جایگاه نت هایی که بر روی سیم دوم است را به یاد بیاوریم متوجه خواهیم شد که نت های این سیم عینا بر روی سیم چهارم نیز تکرار شده است.

بنابراین با توجه به تصویر بالا نت های “دو” و “ر” در روی سیم چهارم به ترتیب با انگشت سوم و چهارم گرفته میشود.
جایگاه این نت ها بر روی خطوط حامل درواقع همان جایگاه اولین و دومین نت “دو” و “ر” می باشد که در درس های اول و سوم خواندیم و تنها با شماره ی انگشتان که در بالای نت ها نوشته میشود میتوان فهمید که باید کدام نت را بر روی چه سیمی اجرا نمود.

تمرین اول:

این تمرین کامل بر روی سیم چهارم اجرا میگردد، بنابراین باید نت های “دو” و “ر” نیز که قبلا بر روی سیم سوم اجرا میکردیم را با انگشت سوم و چهارم روی سیم چهارم جاگذاری کنیم و روال تمرین بدین شکل است که از نت “سل”(دست باز سیم چهارم) تا نت “ر”(انگشت چهارم) بالا رفته و دوباره همان مسیر را برمی گردیم.
بنابر این در همه ی میزان ها یک ضرب یک ضرب و با آرشه های راست و چپ این نت ها را اجرا می کنیم:
میزان اول “سل”، “سل”، “لا”، “لا”
میزان دوم “سی”، “سی”، “دو”، “دو”
میزان سوم “ر”، “ر”، “دو”، “دو”
میزان چهارم “سی”، “سی”، “لا”، “لا”
و در میزان آخر با دو ضرب “سل” و دو ضرب سکوت این تمرین به پایان میرسد.

تمرین دوم:

توجه: از این تمرین به بعد نت های “دو” و “ر” را مثل درس های اول کتاب بر روی سیم سوم اجرا کرده و روی سیم چهارم فقط نتهای “سل”، “لا” و “سی” را اجرا می کنیم.
تمرین دوم را ابتدا بدون خط اتصال و با آرشه های مجزا می نوازیم و پس از یادگیری کامل، دو نت اول را با یک آرشه و دو نت بعدی را با آرشه ی مجزا اجرا کرده و این روال را تا آخر ادامه می دهیم. دقت نمایید که روال این تمرین بدین شکل است که از نت “سل” دست باز سیم چهارم تا نت “سی” نت “سل” انگشت چهارم که بر روی سیم سوم است تمامی نت ها را اجرا می کنیم و در این اجرا فقط نت های “سل”، “لا” و “سی” را بر روی سیم چهارم و سایر نت ها را بر روی سیم سوم اجرا می کنیم چرا که در این تمرین بر روی نت “دو” شماره صفر گذاشته شده و به معنای آن است که این نت را مانند قبل و بر روی سیم سوم به صورت دست باز(بدون گرفتن انگشتان) باید اجرا نمود؛ بنابراین تمرین دوم بدین شکل اجرا می گردد:
در میزان اول ابتدا یک ضرب نت “سل” که در روی سیم چهارم واقع شده و سپس یک ضرب نت “لا” در روی همان سیم و با انگشت اول و در ادامه باز یک ضرب نت “سی” روی سیم چهارم و مجددا یک ضرب نت “دو” روی سیم سوم و به صورت دست باز اجرا می کنیم.
میزان دوم یک ضرب نت “ر” روی سیم سوم، یک ضرب نت “می”، یک ضرب نت “فا” و یک ضرب نت “سل” با انگشت چهارم بر روی سیم سوم اجرا می کنیم.
میزان سوم و چهارم برعکس دو میزان قبلی از آخرین نتی که اجرا کردیم به اولین نت برمیگردیم، یعنی در میزان سوم یک ضرب یک ضرب “سل”، “فا”، “می”، “ر”، بر روی سیم سوم و در میزان چهارم باز یک ضرب نت “دو” روی سیم سوم و سپس از نت “سی” به روی سیم چهارم رفته و “لا” و “سل” را نیز بر روی سیم چهارم اجرا می کنیم.

آهنگ دریاچه ی نور
(فایل صوتی این آهنگ موقتا در دسترس نمی باشد)

آموزش تصویری درس پانزدهم(کمانچه)

آموزش تصویری درس پانزدهم(ویلن)

-برای مشاهده ی درس های بعدی اینجا کلیک نمایید.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 09339626002