توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید.

درس پنجم از کتاب اول “بهار کمانچه”

اهداف: یادگیری نت فا

نت فا در روی خطوط حامل، بین خط اول و دوم قرار دارد.
در موسیقی برای پیدا کردن نت های اصلی بر روی کمانچه و ویلن از نت “دو” به بعد، اصطلاح پرده، پرده، نیم پرده را به کار میبرند. یعنی از نت “دو” تا “ر” یک پرده، “ر” تا “می” یک پرده و “می” تا “فا” نیم پرده فاصله وجود دارد. در فواصل نیم پرده انگشتان به هم چسبیده گرفته می شوند و این بدین معناست که برای گرفتن نت “فا”، انگشت سوم باید چسبیده به انگشت دوم گرفته شود. برای اینکه نت “فا” دقیق تر گرفته شود باید انگشت سوم از پشت ناخن انگشت دوم سر داده شود تا بر جای صحیح خود قرار گیرد.

تمرین اول:
این تمرین نیز همانند تمرین اول درس های قبل در میزان اول با دو ضرب سکوت شروع شده و سپس دو ضرب نت “می” با آرشه ی راست اجرا می گردد؛ در میزان دوم نیز دو ضرب سکوت و سپس دو ضرب نت “فا” با آرشه ی چپ و تمام این موارد در میزان های سوم و چهارم نیز تکرار می گردد.

تمرین دوم:
میزان اول این تمرین با دو ضرب نت “می” با آرشه ی راست شروع شده و سپس دو ضرب نت “فا” با آرشه ی چپ اجرا می گردد و تا آخرین میزان این روند تکرار میگردد؛ در واقع می توان گفت تمرین دوم همان تمرین اول است که تنها سکوت هایش حذف شده است.

تمرین سوم:
در میزان اول یک ضرب نت “می” با آرشه ی راست و سپس دو ضرب نت “می” با آرشه ی چپ و مجددا یک ضرب نت “می” با آرشه ی راست اجرا میگردد. میزان دوم دو ضرب نت “می” با آرشه ی چپ و سپس دو ضرب نت “می” با آرشه ی راست و میزان سوم و چهارم نیز همانند دو میزان قبل اجرا میشود با این تفاوت که بجای نت “می”، نت “فا” جایگزین میگردد.

تمرین چهارم:
در این تمرین تمام نت هایی را که تا کنون یاد گرفته ایم را به ترتیب اجرا میکنیم بدین صورت که در میزان اول یک ضرب نت “دو” با آرشه ی راست و یک ضرب نت “ر” با آرشه ی چپ و یک ضرب نت “می” با آرشه ی راست و سپس یک ضرب نت “فا” با آرشه ی چپ اجرا میگردد. در میزان دوم یک ضرب نت “فا” با آرشه ی راست و یک ضرب نت “می” با آرشه چپ و یک ضرب نت “ر” با آرشه ی راست و سپس یک ضرب نت “دو” با آرشه ی چپ اجرا می گردد و تمام این حرکات در دو میزان بعدی نیز تکرار میگردد.

آهنگ پادشه خوبان:
برای حفظ کردن و اجرای بهتر این قطعه می توان ابتدا دو میزان، دو میزان نت ها رو حفظ نموده و سپس بر روی ساز اجرا نمایید و پس از چند بار نواختن بر روی ساز و عادت کردن انگشتان به نحوه ی جاگذاری و اجرای قطعه، آن را تنها با شعر خوانده و اجرا نمایید. این کار باعث می شود که گوش شما بهتر به صدای فرکانس های مختلف عادت کرده و قوی شود و همچنین موجب اجرای بهتر و سریع تر قطعه نیز میگردد.

جهت رفتن به درس بعدی اینجا کلیک نمایید.
برای مشاهده ویدئوی آموزش این درس اینجا کلیک نمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --