هنرجویان آموزشگاه موسیقی ئاسوا در سطح استان خوش درخشیدند

با اعلام نتایج مسابقات موسیقی دانش آموزی در سطح استان ایلام، هر سه هنرجوی شرکت کننده آموزشگاه موسیقی ئاسوا موفق به کسب مقام های دوم و سوم در سازهای تخصصی خود شدند.

آقایان سروش شریف زادی، نیما ترجان و آرمین منتیان سه هنرجوی شرکت کننده در این دوره از مسابقات بودند که با وجود مدت کوتاهی که در زمینه موسیقی فعالیت داشته اند، توانستند در سطح شهرستان و استان خوش بدرخشند.

مدیریت سایت برای این هنرمندان عزیز آرزوی کسب موفقیت های بزرگتر در عرصه های مختلف هنری را دارد.

× 09339626002