در حال حاضر دو نوع کمانچه در کشور ساخته میشود، کمانچه پشت باز و کمانچه پشت بسته. کمانچه های پشت باز بیشتر برای موسیقی های محلی مناطق لرنشین استفاده می شود که این نوع کمانچه ها دارای کاسه ای قیف مانند بوده و به خاطر سبک بودن آن، امکان چرخش راحت تر ساز را برای نوازندگان فراهم می نماید؛ علاوه بر آن کمانچه های پشت باز از صدایی قوی و رسا برخوردار هستند.

کمانچه پشت باز

کمانچه های پشت بسته برای اجرای موسیقی سنتی مناسب تر هستند، هرچند که این نوع کمانچه ها توسط سایر اقوام ایرانی نیز استفاده میشود. کمانچه های پشت بسته به خاطر کاسه ی مدور، دارای صدایی تو دماغی و طنینی دلنشین هستند.

کمانچه پشت بسته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --