2019/02/18

متن تصنیف آتش کاروان

آتشی ز کاروان جدا مانده این نشان ز کاروان به‌جا مانده یک جهان، شرار تنها، مانده در میان صحرا به درد خود سوزد، به سوز خود […]
× 09339626002