1397/07/25

تئودور آدورنو

احساس غمگینی که موسیقی در انسان‌ها ایجاد می‌کند به خاطر آن است که موسیقی بیان شکاف‌های پرنشده طبقاتی و سرکوب‌های اجتماعی است. موسیقی بیان ناتوانی‌های انسان […]
× واتساپ فروشگاه