2018/10/17

تئودور آدورنو

احساس غمگینی که موسیقی در انسان‌ها ایجاد می‌کند به خاطر آن است که موسیقی بیان شکاف‌های پرنشده طبقاتی و سرکوب‌های اجتماعی است. موسیقی بیان ناتوانی‌های انسان […]
× 09339626002