برچسب: استاد ناظری

  • اعتراض به لغو کنسرت

    خانواده ای مشهدی در اعتراض به لغو کنسرت‌ها، راهپیمایی ۶۰ روزه‌ای را با شعار “حق داریم آوازهای سرزمین مادری را در شهرمان بشنویم” شروع کرده اند. احمد مهرچیان، سرپرست این خانواده گفت: ما یک خانواده مشهدی هستیم که در اعتراض به لغو کنسرت‌ها و همچنین حمایت از موسیقی نواحی و مقامی کشورمان سی و پنج…

× 09339626002