برچسب: اموزش نت لری

  • درس اول(کتاب اول)

    توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است. درس اول از کتاب اول “آی تال” اهداف: آشنایی با اولین نت موسیقی، یادگیری آرشه کشی صحیح، اجرای کشش های چهار…

× 09339626002