1397/07/02

ویلن

ویولن نمونه تکمیل شده ساز رباب است. رباب وقتی به اروپا آورده شد و تغییراتی در آن به‌وجود آمد به نام ربک در اروپا شهرت گرفت. فرم‌های اولیه دارای […]
× واتساپ فروشگاه