بهترین برنامه ویلن

2022/06/14

بهترین برنامه برای کمانچه و ویلن

همچنان در نت خوانی ضعیف هستید؟! تشخیص کشش نت ها برای شما سخته؟! جایگاه نت ها روی دسته ی ساز رو هنوز بلد نیستید؟! دنبال ریتم […]
× 09339626002