برچسب: تله های ذهنی هنرجو

  • تله های ذهنی هنرجو

    اعتقادات ذاتی کور کننده ذهن اند و اگر اشتباه باشند میتوانند تاثیر منفی شدیدی بر شما داشته باشند. آنها ترس را در دل شما خواهند انداخت و زندگی، استعداد و توانایی ها و اجرای شما را بسیار محدود می کنند. اگر معتقد باشید نوازنده خوبی نیستید، یعنی این که به شکل متعصبانه ای باور داشته…

× 09339626002