برچسب: تمرین صحیح

  • جوزف لوین

    آشفتگی ذهنی علت اصلی ناتوانی در اجرای صحیح یک قطعه موسیقی است. ساده ترین قطعه خود را برداشته و با سرعت عادی بنوازید. ذهن خود را متوجه آن نگه دارید, نادرستی و بی دقتی از میان می رود. حالا اگر قطعه ای دشوارتر را بردارید و آن را سریع تر از حد توانایی خود بنوازید,…

× 09339626002