برچسب: تمرین موسیقی

  • بالا بردن سرعت یادگیری

    اگر دوست دارید به پیشرفت خوبی در ساز خود دست یابید باید سعی کنید تمرینات کتاب آموزشی خود را از حفظ بنوازید. این کار تمرکز شما را در اجرای بهتر تمرینات بالا برده و روند پیشرفت شما را سریع خواهد کرد. برای اینکار نباید به حفظ کردن تک تک نت ها بپردازید، بلکه باید به…

  • افزایش کارایی مغز

    هر یک از دو نیم کره مغز وظایف متفاوتی بر عهده دارد، نیم کره چپ مسئول تجزیه و تحلیل مسائل و مرکز تعلیم است و نیم کره راست احساسات، تخیلات و قدرت ابتکار را هدایت می کند. برای استفاده از کل پتانسیل مغز می بایست هر دو نیم کره با هم هماهنگ باشند. بر اساس…

  • ‍ لطفا فرصت را به فرد با لیاقت تری بدهید!

    -اگر یک روز تمرین نکنید، خودتان متوجه آن خواهید شد. -اگر دو روز تمرین نکنید، دوستانتان متوجه آن خواهند شد. -اگر سه روز تمرین نکنید تمام شنوندگان متوجه خواهند شد. -اگر چهار روز تمرین نکنید، لطفا دیگر سر کلاس حاضر نشوید و فرصت حضور را به فرد با لیاقت تری بدهید. (هانس فون بولو )…

× 09339626002