برچسب: درس هشتم کتاب اول بهار کمانچه

  • درس هشتم(کتاب اول)

    درس هشتم از (کتاب اول) توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است. در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید. اهداف: آشنایی با نت…

× 09339626002