2018/10/01

پرویز یاحقی

پرویز صدیقی پارسی که به احترام نام دایی خود که اولین و اصلی ترین استادش بود نام هنری یاحقی را برای خود انتخاب کرد. پرویز یاحقی […]
× 09339626002