2019/01/28

معانی نت های موسیقی

Do: برگرفته از دومینس به معنای هفت شهر عشق است. یعنی خدایی که در بشر متجلی شد، و حضور خداوند است در بشر. Re: برگرفته از […]
× 09339626002