برچسب: پچ

  • نواک

    زیر و بمی صدا در یک رنگ صوتی را نواک pitch( پِچ ) گویند و در موسیقی نواک به معنای درکی است که گوش شنونده از زیر و بم بودن نت‌ها دارد. معمولاً صدای با فرکانس بیشتر مانند صدای زنان را بالا(زیر) و صدای با فرکانس کمتر مانند صدای مردان را پایین (بَم) می‌نامند. asoa.ir

× 09339626002