برچسب: چرا یادگیری ویلن سخت است

  • چرا یادگیری کمانچه و ویلن دشوار است

    چرا یادگیری کمانچه و ویلن دشوار است بیشترین دلیل این موضوع به متدهای آموزشی که در حال حاضر در آموزشگاه ها تدریس میشود برمیگردد؛ این متدها با کوک “می لا ر سل” که در واقع یک کوک غربی است تدوین شده و کمترین کاربرد را در گروه ها و ارکسترهای ایرانی دارد. زمان یادگیری با…

× 09339626002