1397/08/21

چهارمضراب

قطعه‌ای اغلب با تمپو بالا که معمولا نوازنده به تنهایی آن را می‌نوازد و غالباً برای ایجاد تنوع و پرهیز از یک‌نواختی اجرای آوازها و نیز […]
× واتساپ فروشگاه