2018/11/12

چهارمضراب

قطعه‌ای اغلب با تمپو بالا که معمولا نوازنده به تنهایی آن را می‌نوازد و غالباً برای ایجاد تنوع و پرهیز از یک‌نواختی اجرای آوازها و نیز […]
× 09339626002