برچسب: fiddle

  • کمانچه

    از جمله سازهای زهی-آرشه ای قدیم ایران کمانچه(fiddle) است که در واقع نوع تکامل یافته رباب می باشد و از دوره صفویه به بعد یکی از ارکان موسیقی ایران به شمار می آمده است. کمانچه را در حالت نشسته می نوازند، به طوری که نوازنده ساز را به صورت عمودی در دست چپ می گیرد و…

× 09339626002