اجرای نت های یک قطعه موسیقی که ممکن است به صورت زنجیره ای و پشت سر هم و یا به صورت پرشی و گسسته صورت گیرد را ملودی گویند.
asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --