-ارائه موسیقی ای که حرمت داشته باشد.

-اهمیت حضور جوانان در حفظ و نگهداری موسیقی و پایه گذاری آینده موسیقی.

-لزوم ایستادگی و استقامت هنرمندان در برابر مخالفت هایی که با موسیقی میشود.

-مغرور نشدن به دانسته ها و مهارت های فعلی و تلاش بیشتر در جهت افزایش محتوا و معلومات از موسیقی اصیل ایرانی.

-موزیسین بایستی در جهت حفظ شخصیت و حرمت خود و موسیقی کوشا باشد؛ کار خود را سبک نکند و رفتارش هم متناسب با شان یک موسیقی دان باشد.
asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --