توجه: این درس شما را از حضور در کنار یک مدرس باتجربه بی نیاز نخواهد کرد و صرفا به جهت تشویق هنرجویان برای یادگیری اصولی موسیقی، زیر نظر یک مدرس توانمند نگاشته شده است.
در صورتی که درس های قبلی را نخوانده اید اینجا کلیک نمایید.

درس چهارم از کتاب اول “بهار کمانچه”

اهداف: یادگیری جایگاه نت “می” در روی ساز و نحوه ی نگارش آن بر روی خطوط حامل، هماهنگی حرکت دست چپ و راست در جاگذاری انگشت اول و دوم و آرشه کشی

در این درس با نت جدیدی به نام نت “می” آشنا میگردیم که بهتر است همانند درس قبل ابتدا جای این نت را روی دسته ی ساز فرا گیریم و سپس به سراغ کتاب برویم.
اگر فاصله ی شیطانک تا جایگاه نت “ر” را دو برابر کنیم، جایگاه نت “می” که باید با انگشت دوم گرفته شود بدست می آید. رعایت این نکته برای هنرجویان مبتدی بسیار مهم است که در هنگام گرفتن نت “می”، انگشت اول که نت “ر” را با آن گرفته ایم در سر جای خود باقی بماند.

اکنون به سراغ جایگاه این نت بر روی خطوط حامل می رویم. نت “می” بالاتر از نت “ر ” و درست روی اولین خط حامل قرار دارد و در تمرین اول نتی کهه در میزان دوم بلافاصله بعد از سکوت آمده همان نت “می” است.

تمرین اول
میزان اول دو ضرب سکوت و سپس دو ضرب با آرشه ی راست نت “ر” که در این حالت فقط انگشت اول بر روی ساز قرار دارد، میزان دوم دو ضرب سکوت و سپس دو ضرب با آرشه ی چپ نت “می” که در این حالت انگشت اول و دوم بر روی ساز قرار دارد، میزان های بعدی تکرار دو میزان اول است.

تمرین دوم
میزان اول دو ضرب نت “ر” با آرشه ی راست و سپس دو ضرب نت “می” با آرشه ی چپ، میزان دوم برعکس میزان اول ابتدا دو ضرب نت “می” با آرشه ی راست و سپس دو ضرب نت “ر” با آرشه ی چپ، دو میزان بعدی نیز تکرار میزان اول و دوم است.

تمرین سوم
این تمرین همانند تمرین دوم است با این تفاوت که در هر میزان، نت دوم که در تمرین قبل سفید(دو ضربی) بود، در اینجا تبدیل به دو نت سیاه (یک ضربی) شده است، بدین ترتیب میزان اول دو ضرب نت “ر” با آرشه ی راست و سپس یک ضرب نت “می” با آرشه ی چپ و یک ضرب باز هم نت “می” با آرشه ی راست، میزان دوم برعکس میزان اول ابتدا دو ضرب نت “می” با آرشه ی چپ و سپس یک ضرب نت “ر” با آرشه ی راست و یک ضرب نت “ر” با آرشه ی چپ، دو میزان بعدی نیز به همین روال انجام میشود.

تمرین چهارم
این تمرین عکس تمرین سوم است، بدینصورت که میزان اول دو ضرب نت “می” با آرشه ی راست و سپس یک ضرب نت “ر” با آرشه ی چپ و یک ضرب باز هم نت “ر” با آرشه ی راست، میزان دوم برعکس میزان اول ابتدا دو ضرب نت “ر” با آرشه ی چپ و سپس یک ضرب نت “می” با آرشه ی راست و یک ضرب نت “می” با آرشه ی چپ، دو میزان بعدی نیز به همین روال انجام میشود.

تمرین پنجم
در این تمرین تمام نت هایی را که تاکنون فرا گرفته ایم را اجرا می نماییم، در میزان اول یک ضرب نت “دو” با آرشه ی راست و یک ضرب نت “ر” با آرشه ی چپ و بعد یک ضرب نت “می” با آرشه ی راست و مجددا یک ضرب نت “ر” با آرشه ی چپ و در میزان های بعدی بجز میزان آخر نیز تمام این اعمال تکرار می گردد.

در انتها یک آهنگ کوتاه با نتهایی که تاکنون یاد گرفتیم آورده شده که حفظ نمودن آن نیز بسیار ساده است؛ چرا که دو میزان اول عینا دوبار دیگر تکرار شده و شش میزان از هشت میزان این آهنگ شبیه هم است.

تذکر: هنرجویان گرامی باید دقت داشته باشند که یادگیری موسیقی با چند بار زدن تمرینات و تمام کردن کتاب میسر نمی گردد و چه بسا خیلی از هنرجویان درس ها را به سرعت پشت سرگذاشته و کتاب را تمام نموده اند ولی به دلیل اینکه برای هر درس وقت کافی اختصاص نداده اند، در شروع کتاب بعدی دچار مشکلات فراوانی شده اند که از مهمترین آنها ناتوانی در اجرای آهنگ ها و تکنیک های کتاب های بعدی را می توان برشمرد. بنابراین هرگز تا زمانی که یک درس را به طور کامل و روان نتوانید اجرا کنید، درس بعدی را شروع ننمایید.

وحید سرابی
۹۸/۳/۱۰
asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *