آموزش موسیقی در دانشکده مجازی موسیقی
هر دستگاه، از نغمه‌هایی تشکیل می‌شود و هر نغمه، شامل تعدادی گوشه است. گوشه، کوچک‌ترین واحد سازنده ی هر دستگاه موسیقی است و در واقع، اگر موسیقی ایران را مملکتی فرض کنیم، دستگاه را ولایت، نغمات را شهر و گوشه‌ها را خانه تعبیر می‌نماییم، به بیان دیگر، گوشه‌ها، بافتهایی موسیقایی هستند که به عنوان نمونه و الگویی قراردادی برای ایجاد خلاقیت موسیقایی و بداهه‌نوازی یا بداهه‌سرایی به کار می‌روند. این گوشه‌ها، نقش زمینه‌سازی برای تأویل و تداعی بداهه‌نوازی یا بداهه‌سرایی و ساختن قطعات موسیقی را به عهده دارند.
و به طور کلی دستگاه در موسیقی عبارت است از توالی نظام یافته قراردادی نمونه‌ها و الگوهای موسیقایی.
asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --