توجه: تمامی تمرین ها با تمپوی ۷۱ بوده و اول هر تمرین یک میزان خالی اجرا میگردد.

تمرین اول:

دانلود

تمرین دوم:

دانلود

تمرین سوم:

دانلود

تمرین چهارم:

دانلود

نوایی نوایی:

دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --