که
“موسیقی آن چیزی را بیان می کند که
نه می تواند در قالب کلمات جاری شود
و نه می تواند خاموش بماند.”

ویکتور هوگو

asoa.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --