کیهان کلهر کنسرت خود را در ترکیه لغو کرد

کیهان کلهر در محکوم کردن حملات ترکیه به مناطق کوردنشین، کنسرت خود را در استانبول لغو کرد.

کشتن مردم بی گناه خلاف انسانیته، فرقی هم نمیکنه کرد باشه یا ترک یا لر و عرب و …
حتی حیوان هم از کشتن هم نوعان خودش خودداری میکنه و کسانی که از این اعمال وحشیانه حمایت میکنند از حیوان هم کمتر هستند.

#روژاوا
#تحریم_ترکیه

× 09339626002